Home » Tuyển dụng

Tuyển dụng

Vị trí:

5 giảng viên

Yêu cầu:

  • Các ứng viên phải có bằng Tiến sỹ thuộc chuyên ngành Khoa học Máy tính (Khoa học dữ liệu, Phân tích dữ liệu) / Công nghệ Thông tin (Mạng máy tính, Hệ thống phân bố) / Kỹ thuật Máy tính (Hệ thống nhúng, Thiết kế hệ thống).
  • Các ứng phải có kĩ năng Tiếng Anh xuất sắc và phải chứng minh khả năng giảng dạy các môn học liên quan đến chuyên ngành bằng Tiếng Anh.
  • Các ứng viên phải có thành tích học thuật xuất sắc, bao gồm các ấn phẩm, đánh giá tạp chí và đề xuất dự án.
  • Các ứng viên có bằng Tiến sỹ xuất sắc thuộc các trường đại học danh tiếng hoặc có nghiệm giảng dạy hoặc kinh nghiệm làm việc trong công nghiệp sẽ có lợi thế.

Những ứng viên được chấp nhận sẽ có trách nhiệm:

  • Giảng dạy các môn học cho sinh viên Đại học và Sau Đại học.
  • Thực hiện các nghiên cứu thuộc chuyên môn bao gồm công bố, đánh giá tạp chí và đề xuất dự án.
  • Tham gia các hoạt động của Khoa và Trường Đại học Quốc tế.

Đăng ký

Liên hệ qua email nvsinh@hcmiu.edu.vn để biết thêm thông tin chi tiết.
Hạn cuối: tuyển liên tục đến khi đủ người.