Học Thuật

SINH VIÊN NGÀNH TOÁN ỨNG DỤNG LẦN THỨ 2 LIÊN TIẾP ĐẠT GIẢI NHẤT OPLYMPIC KINH TẾ LƯỢNG VÀ ỨNG DỤNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI-2021

Chiều ngày 15/ 8/ 2021 đã diễn ra Chung kết Hội thi Khoa học sinh viên Toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng lần thứ VI”.  Các bạn sinh viên năm 3, Huỳnh Tấn Vũ, Nguyễn Hưng Quang Khải, Nguyễn Ngọc Phụng, Hồ Hữu Bình và Trần Hoàng […]

Read More