Home » Cựu Sinh Viên

Cựu Sinh Viên

1. Vài chia sẻ của anh/chị cựu sinh viên:

Ghi chú: Chị Anh Thư đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ (Master of Science Quantitative Finance) tại Christian-Albrecht University of Kiel (Đức) và chị đang làm việc tại Đức (2022).

Ghi chú: Chị Thủy Tiên hiện đang học ThS tại Aalto University, Phần Lan.

Cựu sinh viên ngành Toán ứng dụng (FERM) gặp mặt năm 2018

2. Danh sách (chưa đầy đủ) anh/chị cựu sinh viên ngành Toán ứng dụng đạt học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ: 

Nguyễn Trường An (class of 2014-2018)

Ph.D. student in Statistics (2019-2024)

Iowa State University, USA

 

 

 

Nguyễn Duy Anh (class of 2015-2019)

Ph.D. student in Machine Learning (2019-2024)

Nanyang Technological University

Singapore

 

 

Kha Kim Bảo Hân (class of 2014-2018)

MSc. in Applied Maths, Univ. of Tours, France (2019)

Ph.D. student in Statistics (2022-2027)

Western Michigan University, USA

 

Nguyễn Hưng Quang Khải (class of 2018-2022)

PhD. student in Financial Mathematics (2023-2027)

University of Manchester, UK

 

 

 

Nguyễn Ngọc Phụng (class of 2018-2022)

IU Valedictorian Batch 2018-2022

MSc. student in Business Analytics (2023-2025)

The University of Hong Kong (HKU)


Đinh Khánh Duy (class of 2013-2017)

MSc. in Finance and Investment (2017-2018)

University of Nottingham, UK

Head Office of Risk Management, Sacombank 

 

Đỗ Viết Hồ Tâm Thức (class of 2013-2017)

MSc. student in Computer Science (2021-2023)

York University 

Toronto, Canada

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Trâm (class of 2013-2017)

MSc. in Applied Economics (2020)

Macquarie University, Australia

Assistant Manager at Max Brenner Australia

 

 

Hồ Trần Nguyễn Minh Thư (class of 2013-2017)

MSc. in Applied Economics, Macquarie University, Australia (2019-2021)

MSc. student in Information Technology and Systems,

University of Canberra, Australia (2022-2024)

 

 

Mai Nguyễn Anh Thư (class of 2014-2018)

MSc. in Science in Quantitative Finance (2019-2021)

Christian-Albrecht University of Kiel, Germany

Multi-Asset Index Management Analyst at Solactive Career, Germany

 

 

Phạm Kỳ Thoại (class of 2013-2017)

MSc. in Mathematics (2020-2022)
Technical University of Munich (TUM), Germany
Quantitative Risk Developer at PwC Frankfurt
Data Scientist at Solaris, Germany

 

Nguyễn Thị Khánh Hà (class of 2013-2017)

MSc. in Financial Analysis (2021)

La Trobe University, Australia 

Data Analyst at Grab

 

 

 

Lê Quỳnh Như (class of 2013-2017)

MSc. in Quantitative Finance (2021)
Christian-Albrecht University of Kiel, Germany

 

 

Lê Thị Thủy Tiên (class of 2014-2018)

MSc. student in Life Science Technology (2021-2023)

Aalto University, Finland

 

 

Huỳnh Tấn Vũ (class of 2018-2022)

MSc. student in Statistics (2022-2024)

State University of New York at Stony Brook, USA

 

 

 

Nguyễn Kiến Quốc (class of 2017-2021)

MSc. student in Statistics (2022-2024)

University of Toledo, Ohio, USA

 

 

Trương Quang Nhật Minh (class of 2014-2018)

MSc. student in Money & Finance (2022-2024)
Goethe University Frankfurt, Germany

 

 

 

 

Đặng Nguyễn Minh Thư (Class of 2015-2019)
Double degrees: Master of International Business – Master of Data Science (2022-2025)

University of Melbourne, Australia

Business Analyst at FPT Software

 

 

Xa Khiết Mẫn (class of 2016-2020)

MSc. student in Data Science (2023-2025)

Deakin University

Australia

 

Nguyễn Thanh Khang (class of 2016-2020)

MSc. student in Data Science (2023-2025)

University of Luxembourg

Luxembourg

 

 

Nguyễn Trần Duy Tân (class of 2018-2022)

MSc. in Data Science (2023-2025)

University of Science, VNU-HCM

Consultant – Financial Risk Management – KPMG Vietnam

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn An (class of 2013-2017)

MSc. in Data Science (2020-2022)

University of Science, VNU-HCM

Data Scientist at Prudential, HCMC

 

 

Đào Duy Hiệp (class of 2013-2017)

Business Analytics at Amacon

Vancouver, BC, Canada

 

 

 

Huỳnh Phương Khanh (class of 2013-2017)

Valedictorian Batch 2013-2017, IU graduation silver medal 2017

Actuarial Analyst at Sun Life Vietnam

Mobile developer at Beincom

 

 

Vũ Mỹ Linh (class of 2014-2018)

Valedictorian Batch 2014-2018, IU graduation silver medal 2018

Consultant – Valuations and Modelling, KPMG Vietnam

Teaching Assistant at International University, VNU-HCM

MSc in Data Science, University of Arizona