Home » Cựu Sinh Viên

Cựu Sinh Viên

1. Vài chia sẻ của anh/chị cựu sinh viên:

Ghi chú: Chị Anh Thư đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ (Master of Science Quantitative Finance) tại Christian-Albrecht University of Kiel (Đức) và chị đang làm việc tại Đức (2022).

Ghi chú: Chị Thủy Tiên hiện đang học ThS tại Aalto University, Phần Lan.

2. Danh sách (chưa đầy đủ) anh/chị cựu sinh viên ngành Toán ứng dụng đạt học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ: 

Nguyễn Trường An

Ph.D. student in Statistics (2019-)

Iowa State University, USA

 

 

 

Nguyễn Duy Anh

Ph.D. student in Machine Learning (2019-)

Nanyang Technological University

Singapore

 

 

Kha Kim Bảo Hân

MSc in Applied Maths, Univ. of Tours, France (2019)

Ph.D. student in Statistics (2022-)

Western Michigan University, USA

 


Đinh Khánh Duy

Master in Finance and Investment (2017-2018)

University of Nottingham, UK

Head Office of Risk Management, Sacombank 

 

Đỗ Viết Hồ Tâm Thức

Graduate student in Computer Science (2021-)

York University 

Toronto, Canada

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Master in Applied Economics (2020)

Macquarie University, Australia

Assistant Manager at Max Brenner Australia

 

 

Hồ Trần Nguyễn Minh Thư

Master in Applied Economics, Macquarie University, Australia (2019-2021)

Master of Information Technology and Systems,

University of Canberra, Australia (2022-2024)

 

 

Mai Nguyễn Anh Thư

Master of Science in Quantitative Finance (2019-2021)

Christian-Albrecht University of Kiel, Germany

Multi-Asset Index Management Analyst at Solactive Career, Germany

 

 

Phạm Kỳ Thoại

Master in Mathematics (2020-2022)
Technical University of Munich (TUM), Germany
Quantitative Risk Developer at PwC Frankfurt
Data Scientist at Solaris, Germany

 

Nguyễn Thị Khánh Hà

Master in Financial Analysis (2021)

La Trobe University, Australia 

Data Analyst at Grab

 

 

Lê Quỳnh Như

Master in Quantitative Finance (2021)
Christian-Albrecht University of Kiel, Germany

 

 

Lê Thị Thủy Tiên

Graduate student in Life Science Technology (2021-)

Aalto University, Finland

 

 

Huỳnh Tấn Vũ

Graduate student in Statistics (2022-)

State University of New York at Stony Brook, USA

 

 

 

Nguyễn Kiến Quốc

Graduate student in Statistics (2022-)

University of Toledo, Ohio, USA

 

 

Trương Quang Nhật Minh

Master in Money & Finance (2022-)
Goethe University Frankfurt, Germany