Home » Đoàn Bộ môn Toán

Đoàn Bộ môn Toán

Ban chấp hành Đoàn Bộ môn Toán các nhiệm kì 2020-2022 và 2022-2024.

Đoàn Bộ môn Toán được thành lập năm 2013 với mục đích tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, gắn kết giữa sinh viên ngành Toán ứng dụng (KTTC-QTRR) thuộc Bộ môn Toán nói riêng và với sinh viên toàn trường nói chung. Đoàn Bộ môn cũng là nơi các bạn được chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động cũng như trong học tập từ các anh chị đi trước. Các hoạt động được tổ chức nhằm giúp các bạn rèn luyện và nâng cao kỹ năng mềm, giúp các bạn sinh viên có cơ hội thực hiện các hoạt động có ý nghĩa cho xã hội.

Đoàn thành niên ngành Toán ứng dụng trên Facebook: https://www.facebook.com/fermyouthunion

Các hoạt động nổi bật:

  • Welcome Freshmen
  • Share Your Moon
  • Xuân Tình Nguyện
  • MA Camping
  • Seminar và hội thảo

 

Đoàn Bộ môn Toán của sinh viên ngành Toán ứng dụng thành lập năm 2013

Hội thảo đầu tiên được tổ chức bởi Đoàn Bộ môn Toán về “Giáo dục về sự đa dạng giới tính” 11/2013 với khoảng 150 sinh viên tham dự.

Đón tân sinh viên Toán ứng dụng (FERM) năm 2015

 

Hoạt động tình nguyện, Nhà Bè 2016

 

Share your moon 2017

 

Share your moon 2018

Share your moon 2018

 

Đón tần sinh viên Toán ứng dụng (FERM) 2019

 

Share your moon in Can Giuoc, Long An 2019

 

Hoạt động Xuân tình nguyện tại Củ Chi năm 2020

Hoạt động hướng nghiệp: Webinar của diễn giả TS. Vinh Đặng, BE Group

 

Hoạt động trực tuyến năm 2021

Đón tân sinh viên Toán ứng dụng (FERM) năm 2022