Home » Đoàn Bộ môn

Đoàn Bộ môn

Đoàn Bộ môn Toán Ứng dụng được thành lập với mục đích tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, gắn kết giữa sinh viên Bộ môn Toán nói riêng và với sinh viên toàn trường nói chung. Đoàn Bộ môn cũng là nơi các bạn được chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động cũng như trong học tập từ các anh chị đi trước. Các hoạt động được tổ chức nhằm giúp các bạn rèn luyện và nâng cao kỹ năng mềm, giúp các bạn có cơ hội thực hiện các hoạt động có ý nghĩa cho xã hội.

Các hoạt động nổi bật:

  • Welcome Freshman
  • Share Your Moon
  • Xuân Tình Nguyện
  • MA Camping

Xuân Tình nguyện 2020 tại huyện Củ Chi, Tp.HCM