Home » Tầm Nhìn

Tầm Nhìn

Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM, là trường đại học nghiên cứu thuộc tốp đầu tại châu Á; là cơ sở giáo dục quốc tế, tự chủ, sáng tạo; là nơi vun đắp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Bộ môn Toán Trường Đại học Quốc tế là trung tâm nghiên cứu và đào tạo hàng đầu ở Việt Nam.