Bộ môn Toán, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM, được thành lập vào năm 2006.

Hiện nay, đội ngũ giảng viên của Bộ môn Toán gồm 2 GS, 4 PGS và 3 Tiến sĩ. Tất cả các giảng viên của Bộ môn Toán đều được đào tạo bậc Tiến sĩ, Tiến Sĩ Khoa Học hoặc Thực tập sinh sau Tiến sĩ (postdoctoral fellow, visiting researcher) tại các nước tiên tiến như Mỹ, Pháp, Đức, Ba Lan, Úc, …. Các giảng viên của Bộ môn Toán có rất nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, đào tạo và rất năng động trong nghiên cứu khoa học.