Bộ môn Toán, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM, được thành lập trong năm học 2005-2006. Hiện nay, đội ngũ giảng viên của Bộ môn Toán gồm 2 GS, 3 PGS và 4 Tiến sĩ, 1 Thạc sỹ.  Tất cả  giảng viên của Bộ môn Toán đều được đào tạo bậc Thạc sỹ, Tiến sỹ, Tiến sỹ Khoa Học hoặc đã từng là thực tập sinh sau Tiến sỹ (postdocs, visiting researchers) tại các nước tiên tiến như Mỹ, Pháp, Đức, Ba Lan, Úc, Nhật Bản, v.v. Các giảng viên của Bộ môn Toán có  nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, đào tạo và rất năng động trong nghiên cứu khoa học.

Ngành đào tạo: Toán ứng dụng (Kĩ thuật Tài chính và Quản trị Rủi ro)

Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo ngành Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro):