TS. Trần Vĩnh Linh được bổ nhiệm Phó trưởng Bộ môn Toán

Theo quyết định bổ nhiệm của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế, PGS. TS. Hồ Thanh Phong, Bộ môn Toán vui mừng thông báo TS. Trần Vĩnh Linh được bổ nhiệm làm Phó trưởng Bộ môn Toán.

TS. Trần Vĩnh Linh nhận bằng Tiến sỹ Toán học tại Đại học Rutgers, New Jersey (Hoa Kỳ) vào năm 2011. TS. Linh từng làm nghiên cứu sau Tiến sỹ (postdoc) tại các Đại học Washington và Đại học Yale.

Bộ môn Toán chúc mừng TS. Trần Vĩnh Linh.