Home » KỸ THUẬT TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

KỸ THUẬT TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

Trang bị cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức chuyên môn về lý thuyết và các phương thức tiếp cận các quy trình phân tích, dự báo, quản trị rủi ro và các ứng dụng trong các tình huống thực tế trong lĩnh vực tài chính và các vấn đề liên quan.

Cơ hội nghề nghiệp

* Chương trình đào tạo sinh viên Việt nam và sinh viên quốc tế. Sinh viên có thể làm cho các định chế tài chính lớn như Ngân hàng Thế giới (World Bank), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Quỹ Tài chính Quốc tế (IFC), các tổ chức tài chình quốc tế, ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, chương trình chủ yếu nhằm đào tạo sinh viên để có thể tham gia làm các chuyên viên phân tích kinh tế, tài chính cho các công ty đầu tư tài chính, chứng khoán, ngân hàng, các doanh nghiệp kinh doanh đa quốc gia.

* Các công việc cụ thể bao gồm các hoạt động về quản trị danh mục đầu tư, phân tích tài chính, phân tích thị trường tài chính… trong các doanh nghiệp và tổ chức có nhu cầu. Sinh viên ra trường cũng có khả năng tạo dựng và hỗ trợ doanh nghiệp tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, cung cấp các dịch vụ – sản phẩm mà xã hội, thị trường yêu cầu.

* Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể trở thành cán bộ quản lí hoặc chuyên viên kỹ thuật làm việc cho các cơ quan nhà nước hoặc địa phương, dự án hoặc tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực kỹ thuật tài chính và quản trị rủi ro, hoặc các doanh nghiệp trong ngành tài chính, ngân hàng, ….

* Ra trường sinh viên cũng có thể trở thành cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu có liên quan, có thể tiếp tục theo các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ tại bất cứ cơ sở đào tạo nào ở trong nước hoặc nước ngoài.

2. Bộ môn Toán chịu trách nhiệm soạn thảo đề cương và giảng dạy các môn Toán cơ bản cho sinh viên trường Đại học Quốc tế. Bộ môn cung cấp các kiến thức cơ bản về toán học và chú trọng phát triển tư duy logic cho sinh viên. Các khối kiến thức được giảng dạy đều gắn liền với các áp dụng theo từng chuyên ngành của sinh viên.

Danh sách các môn học

 • Calculus I
 • Calculus II for Engineering School
 • Calculus II for Business School
 • Engineering Mathematics
 • Advanced Mathematics for Engineers
 • Linear Algebra
 • Mathematics for Bio-Technology I
 • Mathematics for Bio-Technology II
 • Operations Research
 • Numerical methods
 • Discrete Mathematics
 • Probability and statistics
 • Probability and random processes